27 Ιουλίου 2020 · Υπόμνημα προς Επίτροπο Προστασίας Δικαιωματών του Παιδιού – Συνάντηση με τον Σύνδεσμο

Ημερομηνία 27/7/2020 Προς κα Δέσπω Μιχαηλίδου, Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λευκωσία Με φαξ: 22 872 365Mɛ e-mail: childcom@ccr.gov.cy Αγαπητή κα Μιχαηλίδου, ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ...

25 Μαίου 2020 · Υπόμνημα · Παράβαση των δικαιωμάτων των παιδιών των μονογονεϊκών οικογενειών

Ημερομηνία 25/05/2020 Κυρία Δέσπω Μιχαηλίδου Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Με φαξ: 22 872 365 Με e-mail: childcom@ccr.gov.cy  Έντιμη κυρία Επίτροπε, ΘΕΜΑ: Παράβαση των δικαιωμάτων των παιδιών των μονογονεϊκών οικογενειών.  Αρχικά να σας μεταφέρω τα...

30 Απριλίου 2020 · Υπόμνημα προς Επίτροπο Ισότητας

Ημερομηνία 30/4/2020 Κα Ιωσηφίνα Αντωνίου Επίτροπο Ισότητας των Φύλων Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) Με φαξ: 22805986 Με e-mail: asavva@presidency.gov.cy  Αγαπητή κυρία Αντωνίου, Θέμα: Δράσεις για κοινωνική-οικονομική περιθωριοποίηση των...

10 Δεκεμβρίου 2018 · Υπόμνημα προς Επίτροπο Ισότητας

Kυρία Ιωσηφίνα Αντωνίου  Επίτροπο Ισότητας  Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης    Αγαπητή κα Αντωνίου, Θέμα: Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεικών Οικογενειών και Φίλων /Προβλήματα μονογονεικών οικογενειών στην Κύπρο ...

2 Μαρτίου 2016 · Υπόμνημα προς Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ημερομηνία 02/03/2016   Κα Ελίζα Σαββίδου Eπίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αρχή Ισότητας Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Λευκωσία   Έντιμη κα Σαββίδου,   Θέμα : Kαταγγελία μας για παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών μονογονιών και διακρίσεις σε βάρος...

11 Φεβρουαρίου 2016 · Καταγγελία για παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών των μονογονεϊκών οικογενειών στην Κύπρο

 Ημερομηνία 11/02/2016 Προς: Kα Λήδα Κουρσουμπά Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,  Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα 5ος όροφος 1496, Λευκωσία. Με Φαξ: 22 872 365 Με e-mail: childcom@ccr.gov.cy...