27 Ιουλίου 2020 · Υπόμνημα προς Επίτροπο Προστασίας Δικαιωματών του Παιδιού – Συνάντηση με τον Σύνδεσμο

Ιούλ 27, 2020

Ημερομηνία 27/7/2020

Προς

κα Δέσπω Μιχαηλίδου,

Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Λευκωσία

Με φαξ: 22 872 365
Mɛ e-mail: childcom@ccr.gov.cy

Αγαπητή κα Μιχαηλίδου,

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ

Σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής μας, με την παρούσα θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι αναμένουμε τη διευθέτηση συνάντησης με το Δ.Σ. του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων, ο οποίος απαριθμεί χιλιάδες μέλη και ασχολείται με μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα πληθυσμού και παιδιών. Τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών γίνονται συχνά θύματα κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, ή είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, άλλων κακοποιήσεων, διακρίσεων και παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους.

Η ανάληψη της θέσης της Επιτρόπου των Δικαιωμάτων του Παιδιού από εσάς, είναι κάτι που καλωσορίζουμε με μεγάλη προσδοκία και θεωρούμε πως μια συνάντηση μαζί σας θα τροχοδρομήσει την επίλυση πολλών θεμάτων.

Σημειώνουμε τα πιο κάτω συνοπτικά:

Επιδοματική στήριξη από το κράτος

α) Το επίδομα μονογονιού αποκόπτεται όταν η μητέρα ή πατέρας που έχει την επιμέλεια, συμβιώσει με άλλο πρόσωπο. Αυτό συνιστά παραβίαση από το κράτος της υποχρέωσης στήριξης της αξιοπρεπούς διαβίωσης των παιδιών.

β) Τα ποσά ελάχιστης διαβίωσης €140 και €240 του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αναφορικά με παιδιά κάτω των 14 και πάνω των 14 ετών αντίστοιχα, θεωρούνται ανεπαρκή και κάτω από το επίπεδο φτώχειας που προβλέπει το κράτος σε άλλες διαδικασίες (π.χ. πλαίσιο αφερεγγυότητας).

γ) Από το Ε.Ε.Ε. της μητέρας, αφαιρούνται και η διατροφή και όλα τα επιδόματα (τέκνου, μονογονιού), με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτών των οικογενειών να μην λαμβάνουν καμία στήριξη από το Ε.Ε.Ε. .

δ) Τα παιδιά που διαμένουν με την αλλοδαπή μητέρα, αποστερούνται και το Ε.Ε.Ε. και το επίδομα μονογονιού, επειδή η μητέρα δεν είναι δικαιούχος να αιτηθεί αυτά.

ε) Τα παιδιά (ακόμα και των Κυπρίων υπηκόων) που δεν διέμεναν στη δημοκρατία τα τελευταία πέντε χρόνια, αποστερούνται και τη στήριξη του επιδόματος Ε.Ε.Ε. και του επιδόματος μονογονιού.

στ) Ενώ η διατροφή αφαιρείται από το Ε.Ε.Ε. της μητέρας/αιτήτριας ως εισόδημα, τα αντίστοιχα ποσά διατροφής δεν προστίθενται στο επίπεδο διαβίωσης και/ή έξοδα του αντίστοιχου πατέρα, αιτητή/δικαιούχου του Ε.Ε.Ε. με αποτέλεσμα αυτός να μην μπορεί να καταβάλει διατροφή από τα €480 που λαμβάνει.

Οικογενειακά δικαστήρια

α) Οι διαδικασίες του Οικογενειακού Δικαστηρίου παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού, αφού δεν προβλέπουν διαδικασίες ακρόασης του παιδιού σε πολλά θέματα.

β) Ο περιορισμός του δικαιώματος νομικής αρωγής και η απόρριψη της νομικής αρωγής στη συντριπτική πλειοψηφία των αιτητών/αιτητριών από το κράτος, οδηγεί στο θλιβερό αποτέλεσμα πολλά παιδιά να παραμένουν χωρίς επίδομα μονογονιού, αφού η έκδοση των διαταγμάτων είναι αναγκαία προϋπόθεση του επιδόματος.

γ) Η τεράστια καθυστέρηση των ΥΚΕ για τη σύνταξη έκθεσης στις υποθέσεις γονικής μέριμνας, οδηγούν σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών, τα οποία βρίσκονται στη δίνη της διάλυσης ενός γάμου.
Αναφορικά με τα θέματα του οικογενειακού δικαίου και δικαστηρίων πιστεύουμε ότι χρειάζεται εξειδικευμένη συνάντηση με τους λειτουργούς του γραφείου σας, ώστε να σας επεξηγήσουμε εκτενέστερα τις θέσεις και προτάσεις μας.

Κοινωνική/οικονομική στήριξη μονογονιών

Πέραν της διαδικασίας Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και επιδόματος μονογονιού, δεν υπάρχουν άλλες δομές έκτακτης στήριξης των μονογονεϊκών οικογενειών σε ώρες κρίσης ή κατάρρευσης της οικογένειας, που σημαίνουν την ανάγκη κοινωνικής/οικονομικής/ψυχολογικής στήριξης, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες και ανήλικα παιδιά να βρίσκονται στους δρόμους χωρίς τα απολύτως αναγκαία για τη διαβίωση τους, ενώ οι ΥΚΕ αδυνατούν/αρνούνται να παράσχουν άμεσα την αναγκαία βοήθεια που χρειάζεται η οικογένεια και τα παιδιά.
Η κατάσταση δυστυχώς είναι η ίδια (ανυπαρξία οποιονδήποτε δομών στήριξης) με τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας όπου τα παιδιά μετατρέπονται επίσης σε θύματα φυσικής και ψυχολογικής βίας.

Αναμένουμε διευθέτηση συνάντησης εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, για να συζητήσουμε τα πιο πάνω και να σας ακούσουμε.

Με εκτίμηση,

 

 

 

 

Αργεντούλα Ιωάννου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Σ.Μ.ΟΙ.Φ.

Subscribe to my Newsletter

Related Posts

Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών – Χριστουγεννιάτικο επίδομα

Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών – Χριστουγεννιάτικο επίδομα

Κα Μαριλένα Ευαγγέλου Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας                                                              11 Ιουλίου 2023   Έντιμη κα Ευαγγέλου,   Θέμα : Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών...

Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ

Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ

Κο Μάκη ΚεραυνόΥπουργό ΟικονομικώνΥπουργείο Οικονομικών04 Ιουλίου 2023 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Θέμα: Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις σας, αναφορικά με τον τερματισμό επιδότησης της κατανάλωσης...

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας για συνάντηση για συζήτηση κρίσιμων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την πολιτική στήριξης των μονογονιών

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας για συνάντηση για συζήτηση κρίσιμων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την πολιτική στήριξης των μονογονιών

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κο Γιάννη Παναγιώτου 04 Ιουλίου 2023   Κύριε Υπουργέ,   Θέμα: Υπόμνημα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων ημερομηνίας 30/03/2023...

19 Σεπτεμβρίου 2022 · Υπόμνημα προς την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς Πρόεδρο και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 19 Σεπτεμβρίου 2022 Γονική αποξένωση: Μην κρύβετε το πρόβλημα κάτω από το χαλί   Κρίμα να σακουλιάζονται, να ισοπεδώνονται και να συσκοτίζονται όλα τα προβλήματα μιας...

7 Σεπτεμβρίου 2022 · Υπόμνημα προς Επιτροπή Νομικών της Βουλής

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 7.9.2022 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ν. 23/90 Προτεινόμενες Τροπολογίες : 1. Aρθρο 5(3): Επιμόρφωση Δικαστών:Οι Δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου λαμβάνουν συνεχή επιμόρφωση γύρω από...

11 Μαΐου 2022 · Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένταξη των μονογονιών στην κατηγορία 3Β

Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου 11 Μαΐου 2022   Θέμα: Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένταξη των μονογονιών στην κατηγορία 3Β   Κυρία Πηλείδου, Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και...