11 Φεβρουαρίου 2016 · Καταγγελία για παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών των μονογονεϊκών οικογενειών στην Κύπρο

Φεβ 11, 2016

 Ημερομηνία 11/02/2016

Προς:

Kα Λήδα Κουρσουμπά

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα 5ος όροφος

1496, Λευκωσία.

Με Φαξ: 22 872 365

Με e-mail: childcom@ccr.gov.cy

Έντιμη κυρία Κουρσουμπά, 

ΘΕΜΑ: Καταγγελία για παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιών των μονογονεικών οικογενειών στην Κύπρο

Εκ μέρους του ΔΣ. Του Παγκύπριου ΣύνδεσμουΜονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων χαιρετίζουμε τις προσπάθειες σας μέσω εκθέσεων και παρεμβάσεων σας για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στην Κύπρο όπως αυτά κατοχυρώνονται στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού την οποία έχει επικυρώσει η Κύπρος, αλλά και την επισήμανση των προβλημάτων που δημιουργούνται με τις ανεπαρκείς κρατικές πολιτικές αντιμετώπισης την φτώχειας  και της έκθεσης των παιδιών σε αυτήν. 

Ο Παγκύριος Συνδεσμος Μονογονεικών Οικογενειών και Φίλων (ΠΣΜΟΙΦ)  αριθμεί περί τα 2000 μέλη ενώ είναι γνωστό ότι οι μονογονικές οικογένειες στις οποίες απευθύνεται με την δράση του καλύπτει πολύ περισσότερες οικογένειες και λειτουργεί σε καθαρά εθελοντική βάση χωρίς καμία οικονομική στήριξη από το Κράτος, αντιμετωπίζοντας μόνοι μας τα τεράστια προβλήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των μονογονειικών οικογενειών κυρίως γυναικών και παιδιών, φαινόμενα  τα οποία αποτελούν εν τέλει προσβολή για την κοινωνία μας. 

Είναι πιστεύουμε παραδεκτό και έρευνες επιβεβαιώνουν, ότι η οικονομική κρίση, τα μέτρα λιτότητας και οι μνημονιακές πολιτικές έχουν πλήξει ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού οι οποίες εξαρτώνταν από τις κοινωνικές πολιτικές του Κράτους, οι οποίες και έχουν περικοπεί ουσιαστικά. 

Κατάσταση μονογονεϊκών οικογενειών:

Ειδικότερα η οικονομική κρίση έχει πλήξει βαρύτατα τις μονογονεικές οικογένειες και επιδεινώσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο διαβίωσης τους ενώ τα μέτρα λιτότητας έχουν αποδυναμώσει την αναγκαία κοινωνική στήριξη οδηγώντας πολλές οικογένειες σε εξαθλίωση και σε κοινωνικό αποκλεισμό  αφού: 

 • Η ανεργία πλήττει διπλά τις μονογονικές οικογένειες αφού δεν υπάρχει δεύτερο εισόδημα στην οικογένεια.

 • Οι κρατικές υποδομές φροντίδας είναι αδύνατον να καλύψουν τις ανάγκες φύλαξης παιδιών δωρεάν ή με χαμηλό κόστος, το αντίστοιχο κόστος των ιδιωτικών σταθμών είναι απαγορευτικά ψηλό για να αποταθούν και η εφαρμογή του  σχεδίου Συμφιλίωσης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έχει παγοποιηθεί ενόψει των μέτρων λιτότητας.

 • Η δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας είναι διπλά δύσκολη ενόψει της φροντίδας των παιδιών που έχουν οι μονογονιοί αλλά και των ιδιαιτέρα σκληρών ωραρίων του ιδιωτικού τομέα.

 • Τα επιδόματα των μονογονιών δεν εξασφαλίζουν την επιβίωση των μονογονικών οικογενειών.

 • Η διαδικασία του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) δεν ανταποκρίνεται στις άμεσες και πιεστικές ανάγκες επιβίωσης της μονογονικής οικογένειας, ενώ σημειώνουμε ότι αιτήσεις μονογονεικών οικογενειών ακόμα εξετάζονται από το 2014.

 • Τα δικαίωμα νομικής αρωγής για την λύση του γάμου αλλά και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών ( γονική μέριμνα και διατροφή)  έχει εκμηδενιστεί και ουσιαστικά ματαιωθεί, με αποτέλεσμα να ακυρώνονται  τόσο τα δικαιώματα λήψης του επιδόματος μονογονιού όσο και τα δικαιώματα των παιδιών που κατοχυρώνονται σε διεθνείς συμβάσεις ( αφού διαζυγιο και διαταγματα φυλαξης και διατροφής είναι  προαπαιτούμενα του επιδοματος).

 • Οι διατροφές που επιδικάζουν τα Οικογενειακά Δικαστήρια μειώνονται δραστικά ή δεν εισπράττονται, ενώ το κράτος χωρίς να τις καλύπτει ( όπως σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες) τις συνυπολογίζει για σκοπούς ΕΕΕ ως εισόδημα.

 • Η διαδικασία εκποιήσεων η οποία αναμένεται να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή από τις Τράπεζες θα πλήξει ιδιαίτερα τις μονογονικές οικογένειες πλείστες από τις οποίες θα βρεθούν στους δρόμους αποστερούμενες από οποιαδήποτε νομική η κοινωνική προστασία ως αποτέλεσμα δανείων από συζύγους για τα οποία η οικογενειακή κατοικία έχει υποθηκευτεί.

Tα πιο πάνω είναι συνοπτικά μερικά από τα τρανταχτά προβλήματα των μονογονικών οικογενειών τα οποία αγγίζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, και επιβαρύνουν δυσανάλογα τις γυναίκες μονογονιούς και τα παιδιά αυτών, οι οποίοι αποστερούνται από κάθε νομική ή κοινωνική προστασία μεγεθύνοντας έτσι  τις διακρίσεις σε βάρος τους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Εuropean Institute for Gender Equality ( EIGE) στην Κύπρο το 10% των γυναικών μένουν μόνες ή με τα παιδιά τους και το 88% από τις 23.076 μονογονικές οικογένειες έχουν προστάτη την μητέρα.

Καταγγελία:

Με την παρούσα επιστολή μας καταγγέλλουμε σε εσάς ως Επίτροπος των Δικαιωμάτων του Παιδιού παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών των μονογονιών ζητώντας σας να ερευνήσετε και να τοποθετηθείτε, διασφαλίζοντας ότι το Κράτος θα σεβαστεί και θα διασφαλίσει τα δικαιώματα των παιδιών αυτών σε μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Απαριθμούμε ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά τις συγκεκριμένες πτυχές παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών των μονογονεικών οικογενειών:

1) Παιδιά με γονείς-υπήκοους τρίτων χωρών

Γνωρίζουμε πως έχετε ήδη τοποθετηθεί αναφορικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών τα οποία διαμένουν με μητέρες  προερχόμενες από τρίτες χώρες και των οποίων ο άλλος γονέας είναι Κύπριος. Συμφωνούμε απόλυτα με τις διαπιστώσεις σας και στηρίζουμε στις προσπάθειες σας για αποκατάσταση της αδικίας.

Καταγγέλλουμε την εγκαταλειψη και άρνηση προστασίας από τα κρατικά προγράμματα πρόνοιας και στήριξης των παιδιών από τρίτες χώρες θεωρώντας ότι το Κράτος παραβιάζει το Άρθρο 2 της Σύμβασης, το οποίο επιβάλλει θετική υποχρέωση αποτελεσματικής προστασίας και αναφέρει συγκεκριμένα:

 1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώµατα, που αναφέρονται στην παρούσα Σύµβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καµία διάκριση φυλής, χρώµατος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών η άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νόµιµων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.
 2. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να προστατεύεται αποτελεσµατικά το παιδί έναντι κάθε µορφής διάκρισης ή κύρωσης, βασισµένης στη νοµική κατάσταση, στις δραστηριότητες, στις εκφρασµένες απόψεις ή στις πεποιθήσεις των γονέων του, των νόµιµων εκπροσώπων του ή των µελών της οικογένειάς του.

2) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε)

Σε ότι αφορά την νομοθεσία αλλά και την διαδικασία παραχώρησης ΕΕΕ σε μονογονεικές οικογένειες αυτή παραβιάζει τα δικαιώματα του παιδιού για τους πιο κάτω λόγους:

α) Ύψος ποσών διαβίωσης 

Το ύψος των προνοούμενων ποσών κατ΄ άτομο του E.E.E. (€480, €240 για παιδιά άνω των 14 και €140 για παιδιά μέχρι 14 ετών) δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαβίωσης μιας οικογένειας και ούτε των πραγματικών εξόδων των παιδιών, βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας και πάντως δεν ανταποκρίνεται στην θεσμική υποχρέωση του Κράτους για εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Αυτό επιβεβαιώνεται από το ότι ακόμα και τα ποσά τα οποία έχει καθορίσει η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας ως λογικά έξοδα διαβίωσης ατόμων σε πτωχευτική διαδικασία (πλαίσιο αφερεγγυότητας) τα οποία πρέπει να παραμένουν στον οφειλέτη για την διαβίωση του και τα οποία έχει εγκρινει το Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα ως ποσά που ανατανακλούν το όριο φτώχειας είναι πολύ ψηλότερα .Συγκεκριμένα τα ποσά αυτά είναι :

€733 για ένα άτομο, πλέον €220 για άτομο κάτω των 14 ετών και €366 για άτομο άνω των 15 ετών. 

β) Αφαίρεση διατροφών/επιδομάτων 

Κατά δεύτερον λόγον θεωρούμε απαράδεκτο ότι από τα προνούμενα ποσά διαβίωσης του Ε.Ε.Ε. αφαιρούνται ως εισοδήματα οι διατροφές, το επίδομα  τέκνου, και το επίδομα μονογονιού. Η φιλοσοφία του ΕΕΕ είναι να καλύπτει τις ανάγκες επιβίωσης και όχι να περιορίζει τις ανάγκες των παιδιών στα ποσά των 140/240 ευρώ τον μήνα αντιστοιχα. Το μεν διάταγμα διατροφής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εξόδων του παιδιού (διαβίωσης εκπαιδευσης, ψυχαγωγίας ιατρικών εξόδων ρευμα νερό τηλέφωνο) τα οποία σκοπευουν να εξασφαλίσουν την ευρύτερη ευημερία του παιδιού .Η δε φιλοσοφία και στόχος του επιδόματος μονογονιού είναι να καλύψει την απουσία δευτερου εισοδήματος στην οικογένεια και την εξισορροπηση των αναγκών της οικογένειας και του νοικοκυριού, οι οποίες παραμένουν οι ίδιες.

Να σημειώσουμε πως στις περιπτώσεις των αναπήρων, το επίδομα αναπηρίας δε αφαιρείται από το ΕΕΕ, θεωρούμενο πως καταβάλλεται για να καλύπτει ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.Με τον ίδιο τρόπο πιστευουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν το επίδομα μονογονιού και οι διατροφές όταν καταβάλλονται. Στην χειροτερη εκδοχή διαχειρισης των θεμάτων αυτών, θα μπορούσε να αφαιρείται από το ποσό της διατροφής το προνούμενο ποσό επιβίωσης ( € 140 ή €240 ) και το υπόλοιπο να θεωρείται ότι καταβάλλεται από τον πατέρα για πρόσθετη ευημερία του παιδιού του.

γ) Αφαίρεση από την επιβίωση της μητέρας

Επιπρόσθετα, αφαιρώντας ολόκληρο το ποσό διατροφής (πέραν του προβλεπόμενου επιπέδου διαβίωσης των παιδιών)  το οποίο καταβάλλεται από τον πατέρα για τα παιδιά του, αφαιρείται ουσιαστικά ποσό από το επιπεδο διαβίωσης  της μητέρας, ενώ η διατροφή αφορά αποκλειστικά τα έξοδα διαβίωσης των παιδιών.

δ) Συνυπολογισμός διατροφών που δεν εισπράττονται

Σημειώνουμε ότι ο συνυπολογισμός διατροφών οι οποίες δεν εισπράττονται από τις μητέρες λόγω των οικονομικών προβλημάτων του πατέρα ή αδυναμίας του συστήματος είσπραξης ενταλμάτων, οδηγεί στο θλιβερό αποτέλεσμα παιδιά να αποστερούνται και την διατροφή και το ελάχιστο εγγυημένο.

ε) Μη προσθήκη διατροφής στο Ε.Ε.Ε. του πατέρα

Σημειώνουμε επίσης ότι η υποχρέωση διατροφής παιδιού την οποία αναλαμβάνει ένας πατέρας με διάταγμα δικαστηρίου δεν συνυπολογίζεται στις ανάγκες του πατέρα αυτού εάν είναι λήπτης ΕΕΕ ώστε εν τέλει να αφαιρείται από την δική του επιβιωση των €480 .Και αφού αφαιρείται από την μητέρα τότε γιατι δεν προστίθεται στον αντιστοιχο πατέρα δικαιούχο ώστε να μπορεί να τα καταβάλλει;

Όλα τα πιο πάνω, κρίνουμε ότι παραβιάζουν το Άρθρο 3(2) για την υποχρέωση του Κράτους να εξασφαλίζει «[…]τα αναγκαία για την ευημερία, την προστασία και φροντίδα[…]», καθώς και το Άρθρο 6 της Σύμβασης που αφορά την Κρατική υποχρέωση για εξασφάλιση της επιβίωσης και της ανάπτυξης του παιδιού. 

3) Επίδομα Μονογονιού 

Καταγγέλουμε ακόμα ζητήματα που προκύπτουν από το επίδομα μονογονιού, όπως ρυθμίζεται από τον Περι Τέκνου Νόμο, ο οποίος οδηγεί σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού στα πιο κάτω θέματα που αφορά:

α)  Συμβίωση/γάμος γονέα:

Θεωρούμε ότι παραβιάζονται δικαιώματα του παιδιού όταν το επίδομα μονογονιού αποκόπτεται όταν ο γονέας ο οποίος έχει τη φύλαξη του παιδιού συμβιώσει ή παντρευτεί με άλλο άτομο. 

Και στις δύο περιπτώσεις ο συμβίος/σύζυγος δεν αναλαμβάνει και δεν έχει καμία νομική υποχρέωση στην εξασφάλιση της διατροφής και ευημερίας των παιδιών αυτών, ενώ αποστερούνται ένα σημαντικό έσοδο το οποίο παιδιά άλλων μονογονιών που δεν έχουν παντρευτεί η συμβιώσει απολαμβάνουν .Είναι η θέση μας ότι δεν μπορούν να γίνονται διακρίσεις στα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών με κριτήριο την συνέχιση της ζωής της μητέρας τους το οποίο είναι επίσης δικαίωμα για τις ίδιες.

β)  Γονείς σε διάσταση:

Τα παιδιά των γονέων που βρίσκονται σε διάσταση δεν θεωρούνται παιδιά μονογονικών οικογενειών και αποστερούνται το επίδομα μονογονιού ενώ αποδεδειγμένα δεν μπορεί να εκδοθεί διαζύγιο είτε για οικονομικούς λόγους  είτε γιατι ο άλλος γονέας εχει εξαφανιστεί στο εξωτερικό και η επίδοση αίτησης διαζυγίου είναι ανεφικτη.

Όλα τα ανωτέρω θέματα παραβιάζουν το Άρθρο 3 της Διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο το συμφέρον του παιδιού, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις αποφάσεις δικαίου των διοικητικών και νομοθετικών μέτρων:

 • Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά, είτε αυτές λαµβάνονται από δηµοσίους ή ιδιωτικούς οργανισµούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από τα νοµοθετικά όργανα, πρέπει να λαµβάνεται πρωτίστως υπόψη το συµφέρον του παιδιού. 


 • Τα Συµβαλλόµενα Κράτη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στο παιδί την αναγκαία για την ευηµερία του προστασία και φροντίδα, λαµβάνοντας υπόψη τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των γονέων του, των επιτρόπων του ή των άλλων προσώπων που είναι νόµιµα υπεύθυνοι γι’ αυτό, και παίρνουν για το σκοπό αυτό όλα τα κατάλληλα νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα.

Παραβιάζεται επιπρόσθετα το Άρθρο 6 της Διακήρυξης το οποίο αναφέρει στη Παράγραφο 2:

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη µέρη εξασφαλίζουν, στο µέτρο του δυνατού, την επιβίωση και την ανάπτυξη του παιδιού.

Παραβιάζεται το Άρθρο 18, Παράγραφος 2, στην οποία αναφέρεται:

Για την εγγύηση και την προώθηση των δικαιωµάτων που εκφράζονται στην παρούσα Σύµβαση, τα Συµβαλλόµενα Κράτη παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια στους γονείς και στους νόµιµους εκπροσώπους του παιδιού, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για την ανατροφή του παιδιού, και εξασφαλίζουν τη δηµιουργία οργανισµών, ιδρυµάτων και υπηρεσιών επιφορτισµένων να µεριµνούν για την ευηµερία των παιδιών.

Παραβιάζεται το Άρθρο 26 της Διακήρυξης, το οποίο αναφέρει: 

1.Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί το δικαίωµα να επωφελείται από την κοινωνική πρόνοια, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών ασφαλίσεων, και παίρνουν τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη πραγµατοποίηση του δικαιώµατος αυτού, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία τους.

2.Τα ωφελήµατα, όπου είναι αναγκαία, πρέπει να δίνονται, αφού ληφθούν υπόψη οι πόροι και η κατάσταση του παιδιού και των προσώπων που έχουν αναλάβει την ευθύνη της συντήρησής του, καθώς και κάθε άλλη εκτίµηση σχετιζόµενη µε την αίτηση παροχής ωφεληµάτων που γίνεται από το παιδί ή για λογαριασµό του.

Παραβιάζεται το Άρθρο 27 της Διακήρυξης το οποίο αναφέρει:

 • Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα κάθε παιδιού για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής που να επιτρέπει τη σωµατική, πνευµατική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη του.


 • Στους γονείς ή στα άλλα πρόσωπα που έχουν αναλάβει το παιδί ανήκει κατά κύριο λόγο η ευθύνη της εξασφάλισης µέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους και των οικονοµικών µέσων τους, των απαραίτητων για την ανάπτυξη του παιδιού συνθηκών ζωής.


 • Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υιοθετούν τα κατάλληλα µέτρα, σύμφωνα µε τις εθνικές τους συνθήκες και στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, για να βοηθήσουν τους γονείς και τα άλλα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το παιδί, να εφαρμόσουν το δικαίωμα αυτό και προσφέρουν, σε περίπτωση ανάγκης, υλική βοήθεια και προγράμματα υποστήριξης, κυρίως σε σχέση µε τη διατροφή, το ρουχισμό και την κατοικία.

4) Διατροφές παιδιών/Αδυναμία είσπραξης:

Διαπιστώνεται σοβαρό πρόβλημα στην είσπραξη διατροφών που οφείλουν να καταβάλλει ο γονέας που δεν έχει τη φύλαξη, στον γονέα που έχει τη φύλαξη των παιδιών για έξοδα των παιδιών. Διαπιστώνουμε πως εκεί όπου δεν εισπράττονται οι διατροφές αιτιολογημένα επειδή ο γονέας που οφείλει να τις καταβάλλει δεν έχει εισοδήματα, δεν υπάρχει κανένα κρατικό μέτρο διασφάλισης της επιβίωσης των παιδιών, με αποτέλεσμα αυτά να είναι εκτεθειμένα κοινωνικά και να παραβιάζονται σωρευτικά όλες οι πρόνοιες της Συμβασης. Θα έπρεπε οι διατροφές που αποδεδειγμένα και αιτιολογημένα δεν εισπράττονται, να καταβάλλονται από το κράτος και το κράτος αργότερα να αναλαμβάνει την ευθύνη είσπραξης τους όταν ο γονέας έχει πλέον εισοδήματα. 

Καταγγέλουμε ως απαράδεκτη την υποχρέωση της μητέρας να εκδίδει συνεχώς εντάλματα, εκδίδοντας φυλακιστήρια στον γονέα ο οποίος δεν τα καταβάλλει, καθώς αυτό προκαλεί μεγάλο ψυχολογικό κόστος, ρήξη στις σχέσεις με τα παιδιά της, αλλά και με τον ίδιο τον πατέρα, ο οποίος απειλείται με φυλάκιση. 

Το ανωτέρω συνιστά παραβίαση του Άρθρου 27 (Παράγραφος 4) της διακήρυξης το οποίο αναφέρει:

 • Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την είσπραξη της διατροφής του παιδιού από τους γονείς του ή από τα άλλα πρόσωπα που έχουν την οικονομική ευθύνη γι’ αυτό, είτε εντός της επικράτειας είτε στο εξωτερικό. Ειδικά στην περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο έχει την οικονομική ευθύνη για το παιδί ζει σε ένα Κράτος διαφορετικό από εκείνο του παιδιού, τα Συμβαλλόμενα Κράτη ευνοούν την προσχώρηση σε διεθνείς συμφωνίες ή τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών, καθώς και την υιοθέτηση κάθε άλλης κατάλληλης ρύθμισης.

Είναι η θέση μας ότι ακριβώς επειδή αυτό που διακυβευεται με την μη είσπραξη διατροφών και τον συνυπολογισμό τους από το ΕΕΕ είναι η επιβίωση παιδιών θα πρέπει να αναληφθεί ευθύνη για καταβολή των διατροφών από το Κράτος εκεί όπου αποδεδειγμένα δεν μπορούν να εισπραχθούν και η δικαιούχος να εκχωρεί το δικαίωμα της στις διατροφές αυτές στο Κράτος να τα εισπράττει από το υπόχρεο πρόσωπο όταν αυτό θα μπορεί. Αυτό το μέτρο θα συνιστά την πλήρη και ουσιαστική συμμόρφωση του Κράτους με την υποχρέωση του να εξασφαλίσει την καταβολή των διατροφών «από τα πρόσωπα που έχουν την οικονομική ευθύνη» μεταθέτοντας την διαδικασία είσπραξης στο ίδιο το κράτος με τρόπο που δεν ακυρώνεται η επιβίωση του παιδιού.

5) Νομική αρωγή σε οικογενειακές υποθέσεις 

Θεωρούμε ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης με την αδυναμία των μονογονιών να αποτείνονται στα Δικαστήρια για εξασφάλιση διαταγμάτων διατροφής και γονικής μέριμνας το Κράτος όφειλε να διασφαλίσει την δωρεάν πρόσβαση αυτών σε υπηρεσίες δικηγόρου ώστε να ρυθμίζονται άμεσα τα θέματα αυτά προς το συμφέρον των παιδιών .Δυστυχώς το δικαίωμα Νομικής Αρωγής έχει εξοστρακιστεί αφού 9 στις 10 περιπτώσεις απορρίπτονται με εξευτελιστικά σχόλια των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας σε βάρος της μητέρας, ακόμα και σε βάρος γυναικών άνεργων, ή ληπτών Ε.Ε.Ε. ή, ληπτών δημοσίου βοηθήματος (στον τύπο: «Γιατί πας  κομμωτήριο» ή «Ντύνεσαι καλά» ή «Έφτιαξες τα νύχια σου»).

Σας ζητούμε να παρεμβετε αφού εν τέλει τα παιδιά είναι αυτά που παραμένουν χωρίς καμια κατοχύρωση της διαβίωσης τους.

6) Τροποποίηση Οικογενειακού Δικαίου  

Ως Συνδεσμος έχουμε υποβάλει εισήγηση για την συσταση μιας νέας ad hoc νομοπαρασκευαστικής επιτροπής η οποία να μελετήσει την νομοθεσία και να προβεί σε ριζική  αναθεώρηση αυτής.Πιστευουμε ότι  25 χρονια μετά την λειτουργία των Οικογενειακών δικαστηρίων και την αναδειξη των αδυναμιών αυτό επιβάλλεται . Στοχος μας ως κοινωνια θα πρέπει να είναι η ταχυτερη δυνατή επίλυση των διαφορών με το χαμηλότερο κόστος και αυτό συνεπαγεται την συνμηση και συνενωση διακστικών διαδικασιών .

Επιπροσθετα ειμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε την αντιμετωπιση του ζητηματος γονικής αποξένωσης με την θέσπιση δικαστικής δαδικασίας παραπομπής σε ψυχολογική αξιολογηση γονεων και παιδιών .

Διαφωνούμε κάθετα με την φυλάκιση μητέρων για παρακοή διατάγματος επικοινωνίας χωρίς ουσιαστική διερεύνηση των λόγων άρνησης του παιδιού να πάει με τον άλλο γονέα, αφού τέτοιος  λόγος είναι δυνατόν να συνδέεται με θέματα βίας ή κακομεταχείρισης παιδιού. Η φυλάκιση εν τέλει της μητέρας πλήττει τα συμφέροντα του ίδιου του παιδιού.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για συζήτηση όλων των πιο πάνω θεμάτων και θα εκτιμούσαμε την διευθέτηση συνάντησης για τον σκοπό αυτό.

Αργεντούλα Ιωάννου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Παγκύπριου Συνδέσμου 

Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φιλων 

Subscribe to my Newsletter

Related Posts

Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών – Χριστουγεννιάτικο επίδομα

Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών – Χριστουγεννιάτικο επίδομα

Κα Μαριλένα Ευαγγέλου Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας                                                              11 Ιουλίου 2023   Έντιμη κα Ευαγγέλου,   Θέμα : Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών...

Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ

Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ

Κο Μάκη ΚεραυνόΥπουργό ΟικονομικώνΥπουργείο Οικονομικών04 Ιουλίου 2023 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Θέμα: Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις σας, αναφορικά με τον τερματισμό επιδότησης της κατανάλωσης...

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας για συνάντηση για συζήτηση κρίσιμων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την πολιτική στήριξης των μονογονιών

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας για συνάντηση για συζήτηση κρίσιμων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την πολιτική στήριξης των μονογονιών

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κο Γιάννη Παναγιώτου 04 Ιουλίου 2023   Κύριε Υπουργέ,   Θέμα: Υπόμνημα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων ημερομηνίας 30/03/2023...

19 Σεπτεμβρίου 2022 · Υπόμνημα προς την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς Πρόεδρο και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 19 Σεπτεμβρίου 2022 Γονική αποξένωση: Μην κρύβετε το πρόβλημα κάτω από το χαλί   Κρίμα να σακουλιάζονται, να ισοπεδώνονται και να συσκοτίζονται όλα τα προβλήματα μιας...

7 Σεπτεμβρίου 2022 · Υπόμνημα προς Επιτροπή Νομικών της Βουλής

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 7.9.2022 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ν. 23/90 Προτεινόμενες Τροπολογίες : 1. Aρθρο 5(3): Επιμόρφωση Δικαστών:Οι Δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου λαμβάνουν συνεχή επιμόρφωση γύρω από...

11 Μαΐου 2022 · Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένταξη των μονογονιών στην κατηγορία 3Β

Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου 11 Μαΐου 2022   Θέμα: Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένταξη των μονογονιών στην κατηγορία 3Β   Κυρία Πηλείδου, Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και...