27 Ιουλίου 2020 · Υπόμνημα προς Επίτροπο Προστασίας Δικαιωματών του Παιδιού – Συνάντηση με τον Σύνδεσμο

Ημερομηνία 27/7/2020 Προς κα Δέσπω Μιχαηλίδου, Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λευκωσία Με φαξ: 22 872 365Mɛ e-mail: childcom@ccr.gov.cy Αγαπητή κα Μιχαηλίδου, ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ...

25 Μαίου 2020 · Υπόμνημα · Παράβαση των δικαιωμάτων των παιδιών των μονογονεϊκών οικογενειών

Ημερομηνία 25/05/2020 Κυρία Δέσπω Μιχαηλίδου Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Με φαξ: 22 872 365 Με e-mail: childcom@ccr.gov.cy  Έντιμη κυρία Επίτροπε, ΘΕΜΑ: Παράβαση των δικαιωμάτων των παιδιών των μονογονεϊκών οικογενειών.  Αρχικά να σας μεταφέρω τα...

11 Φεβρουαρίου 2016 · Καταγγελία για παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών των μονογονεϊκών οικογενειών στην Κύπρο

 Ημερομηνία 11/02/2016 Προς: Kα Λήδα Κουρσουμπά Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,  Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα 5ος όροφος 1496, Λευκωσία. Με Φαξ: 22 872 365 Με e-mail: childcom@ccr.gov.cy...

3 Φεβρουαριου 2016 · Υπόμνημα προς Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ημερομηνία 03/02/2016   ΠΡΟΣ Λήδα Κουρσουμπά Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.    Κυρία Κουρσουμπά,    Ως Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων με την παρούσα θα θέλαμε να χαιρετήσουμε τις προσπάθειες σας μέσω υπομνημάτων και άλλων...