Προβλήματα Μονογονεϊκών Οικογενειών / Ανάγκη Κρατικής Στήριξης

Οκτ 26, 2020

Προς

Κα Ζέτα Αιμιλιανίδου 

Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Λευκωσία

 

26/10/2020

 

Έντιμη κα Υπουργέ,

Θέμα:  Προβλήματα Μονογονεϊκών οικογενειών/Ανάγκη κρατικής στήριξης  

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας  και σε σχέση με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες  που άπτονται της επιβίωσης και αξιοπρεπούς διαβίωσης αυτών και τα οποία σας έχουμε αρκετές φορές κοινοποιήσει και συζητήσει μαζί σας, απευθύνουμε την παρούσα έκκληση θέτοντας ενώπιον σας την ανάγκη  άμεσης αντιμετώπισης  και βελτίωσης της στήριξης των μονογονιών από το κράτος. 

Η κατάσταση των μονογονεϊκών οικογενειών έχει επιδεινωθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αφού πολλοί μονογονιοί, κυρίως γυναίκες εργάζονταν σε άτυπες μορφές απασχόλησης  και έχουν απολέσει τις εργασίες τους. Συνεπώς δεν είχαν καμία στήριξη από το ταμείο κοινωνικών ασφαλιστέων, αλλά ούτε και έκτακτα επιδόματα δόθηκαν .

Προς τούτο συνοψίζουμε και ιεραρχούμε  τα πιο κάτω ζητήματα τα οποία είχαμε πολλές φορές συζητήσει μαζί σας θεωρώντας ότι  θα πρέπει το κράτος να υιοθετήσει την αναγκαία σύγχρονη, νόμιμη  και υποστηρικτική θέση έναντι των μονογονεϊκών οικογενειών που υποφέρουν ως ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα.

  1. Συμβίωση

Θεωρούμε ότι θα πρέπει πάραυτα να σταματήσει η αποκοπή του μονογονεϊκού επιδόματος μόλις ο/η μονογονιός συμβιώσει με άλλο άτομο. Η εν λόγω πρόνοια εκτός του ότι είναι αναχρονιστική, παραβιάζει το δικαίωμα σε αξιοπρεπή διαβίωση των παιδιών της οικογένειας τα οποία τιμωρούνται, αλλά και του ίδιου του μονογονιού  στο ανθρώπινο δικαίωμα να συνεχίσει να έχει μια αξιοπρεπή ιδιωτική ζωή. 

Σημειώνουμε πάντως ότι η απόλυτη πρόνοια  της αποκοπής του επιδόματος σε περίπτωση συμβίωσης με οποιονδήποτε άτομο ανεξάρτητα εισοδημάτων,  δεν συνάδει ούτε με τον σκοπό της υιοθέτησης της εν λόγω πρόνοιας  (δηλαδή της  μη ανάγκης κρατικής στήριξης εάν υπάρχει ένα νέο « άνετο» οικονομικά, de facto νοικοκυριό), αφού πολλές/οι μονογονιοί συμβιώνουν με άτομο είτε άνεργο είτε λήπτη ΕΕΕ, είτε χωρίς κανένα εισόδημα, είτε με δικές του υποχρεώσεις συντήρησης  των δικών του παιδιών.

Πέραν της διαφωνίας μας με την πρόνοια αυτή καθ εαυτή, σας ενημερώνουμε ότι σε πλείστες όσες υποθέσεις έρχονται ενώπιον μας, το επίδομα έχει αποκοπεί με μια «υποψία» ή «πληροφορία» συμβίωσης χωρίς διερεύνηση. Υπενθυμίζουμε ότι η ύπαρξη ερωτικής σχέσης από μόνης της, δεν συνιστά λόγο αποκοπής του επιδόματος, όπως ούτε και η περιστασιακή διανυκτέρευση της σχέσης με την /τον μονογονιό χωρίς μόνιμη  διαμονή στον ίδιο χώρο (αυτό δηλώνει και η ερμηνεία της λέξης συμβίωση) .

  1. Επέκταση  επιδόματος Τέκνου και Μονογονεϊκού για περίοδο σπουδών

Θεωρούμε πολύ σημαντική την επέκταση του επιδόματος κατά την διάρκεια φοίτησης σε αναγνωρισμένη σχολή σε εγκεκριμένο κύκλο σπουδών, ώστε με αυτό το ποσό επιδόματος ένα παιδί μονογονεϊκής οικογένειας μπορεί να καλύπτει τα προσωπικά του έξοδα ή ακόμα και να καλύπτει μηνιαίως τα δίδακτρα του, ώστε να έχουν την ευκαιρία μόρφωσης  και τα παιδιά των φτωχών μονογονεϊκών οικογενειών.

Σημειώνουμε ότι το μέτρο αυτό θα τονώσει και τα ιδιωτικά κολλέγια /πανεπιστήμια αφού η επέκταση του επιδόματος, θα είναι κίνητρο να μπορούν να φοιτούν  και άλλα παιδιά που δεν είχαν την ευκαιρία  και αναγκάζονταν να εργαστούν για να καλύψουν τα έξοδα τους.

  1. 5 ετής  διαμονή για παραχώρηση επιδόματος :

Θεωρούμε άδικη και υπερβολική  την προϋπόθεση αυτή, αφού αποστερεί το επίδομα από μονογονιούς που το έχουν απόλυτη ανάγκη και δεν υπάρχει άλλος τρόπος επιβίωσης.

  •  Έκδοση διαζυγίου  για την έναρξη του επιδόματος:  

Πιστεύουμε ότι είναι άδικη η αποστέρηση του επιδόματος από οικογένειες που έχουν απόλυτη ανάγκη στήριξης, όταν υπάρχει αποδεδειγμένη διάσταση  και δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα έκδοσης διαζυγίου ή ο αντίδικος είναι σε άγνωστη διεύθυνση και δεν μπορεί να επιδοθεί η αγωγή διαζυγίου .

  • Δώρο Χριστουγέννων 

Οι μονογονιοί είναι η μοναδική κατηγορία ευάλωτης ομάδας η οποία δεν λαμβάνει  δώρο Χριστουγέννων, ενώ το έχει απόλυτη ανάγκη αφού μιλούμε για ανάγκες παιδιών, οι οποίες οπωσδήποτε πολλαπλασιάζονται τα Χριστούγεννα.

  1. Αποκοπή συνδρομών μονογονιών από το επίδομα τελευταίου μήνα του έτους 

Το θέμα αυτό είχαμε συζητήσει με τον προηγούμενο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και το θέσαμε στις συζητήσεις μας με το Υπουργείο  από το 2016.

Πιστεύουμε ότι με κατάλληλη συνεννόηση και χειρισμό με το Γενικό Λογιστήριο η εισήγηση μας αυτή μπορεί να υλοποιηθεί, ώστε η συνδρομή στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων από τους μονογονιούς που λαμβάνουν επίδομα μονογονεϊκού (20 ευρώ ανά έτος), να αποκόπτεται από το τελευταίο επίδομα έκαστου έτους. 

Η πιο πάνω παράκλησή μας στηρίζεται στο ότι η ίδια διευθέτηση ακολουθείται τόσο στο Σύνδεσμο τρίτεκνων οικογενειών, όσο και στον Σύνδεσμο πολυτέκνων, καθώς επίσης και σε μια σειρά άλλων επαγγελματικών συνδέσμων εξασφαλίζοντας σε αυτούς σημαντικά εισοδήματα για την στήριξη των μελών τους. . 

Ο Σύνδεσμος μας θα μπορέσει να προσλάβει το αναγκαίο προσωπικό και να στηρίξει οικογένειες, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρότατες ανάγκες οικονομικής, ψυχολογικής  στήριξης και άλλης φύσεως.

Αποκοπή επιδόματος

Επιπρόσθετα με όλα τα πιο πάνω προβλήματα που θέτουμε ενώπιον σας, σας ενημερώνουμε ότι το επίδομα αποκόπτεται από την Υπηρεσία Επιδομάτων σε περιπτώσεις που παιδιά αλλοδαπών γονιών φοιτούν σε σχολεία (σε αναμονή σχετικής βεβαίωσης) χωρίς να ενημερώνουν εκ των προτέρων και προσωπικά τον γονέα και χωρίς να απαντούν τα τηλέφωνα για συνεννόηση με τον γονέα. Θεωρούμε σωστό να ενημερώνεται ο γονέας προσωπικά και γραπτώς και να του δίνεται μια προειδοποίηση ενός μηνός να παρουσιάσει τη βεβαίωση.

  • Υπόδειξη ενός λειτουργού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για συνεργασία  

Χρειαζόμαστε μια στενότερη και αμεσότερη συνεργασία τόσο με τις τοπικές ΥΚΕ, όσο και Κεντρικά, ώστε να παραπέμπουμε περιπτώσεις μελών και φίλων του Συνδέσμου που χρειάζονται άμεση στήριξη οικονομική ή κοινωνική.

Επίσης, συχνά η μη ανταπόκριση του προσωπικού σε τηλεφωνήματα ή και ηλεκτρονικά μηνύματα, δημιουργεί προβλήματα και εντάσεις που επιβαρύνουν το έργο των κοινωνικών λειτουργών και δημιουργεί μια άκρως αρνητική εικόνα για το Υπουργείο σας. Με μια σωστή και έγκαιρη επικοινωνία μεταξύ μας και αφού εμείς φιλτράρουμε τις περιπτώσεις ή και τις ομαδοποιήσουμε θεματικά, θα βελτιωθεί η εικόνα του Υπουργείου και η ανταπόκριση θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική.

Για αυτό εισηγούμαστε την υπόδειξη ενός έμπειρου λειτουργού των ΥΚΕ και ενός λειτουργού της Υπηρεσίας Επιδομάτων Πρόνοιας και του ΕΕΕ  για απευθείας παραπομπή των ζητημάτων που έρχονται σε μας από μέλη και φίλους μονογονιούς ζητώντας άμεση και επείγουσα βοήθεια.

Πιστεύουμε ότι η διευθέτηση μιας συνάντησης είναι απόλυτα αναγκαία, ώστε  να εξευρεθούν λύσεις στα πιο πάνω ζητήματα και να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στην ζωή αυτής της ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού..

Με εκτίμηση,

Αργεντούλα Ιωάννου

Πρόεδρος Παγκυπρίου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων

Subscribe to my Newsletter

Related Posts

Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών – Χριστουγεννιάτικο επίδομα

Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών – Χριστουγεννιάτικο επίδομα

Κα Μαριλένα Ευαγγέλου Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας                                                              11 Ιουλίου 2023   Έντιμη κα Ευαγγέλου,   Θέμα : Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών...

Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ

Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ

Κο Μάκη ΚεραυνόΥπουργό ΟικονομικώνΥπουργείο Οικονομικών04 Ιουλίου 2023 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Θέμα: Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις σας, αναφορικά με τον τερματισμό επιδότησης της κατανάλωσης...

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας για συνάντηση για συζήτηση κρίσιμων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την πολιτική στήριξης των μονογονιών

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας για συνάντηση για συζήτηση κρίσιμων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την πολιτική στήριξης των μονογονιών

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κο Γιάννη Παναγιώτου 04 Ιουλίου 2023   Κύριε Υπουργέ,   Θέμα: Υπόμνημα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων ημερομηνίας 30/03/2023...

19 Σεπτεμβρίου 2022 · Υπόμνημα προς την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς Πρόεδρο και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 19 Σεπτεμβρίου 2022 Γονική αποξένωση: Μην κρύβετε το πρόβλημα κάτω από το χαλί   Κρίμα να σακουλιάζονται, να ισοπεδώνονται και να συσκοτίζονται όλα τα προβλήματα μιας...

7 Σεπτεμβρίου 2022 · Υπόμνημα προς Επιτροπή Νομικών της Βουλής

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 7.9.2022 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ν. 23/90 Προτεινόμενες Τροπολογίες : 1. Aρθρο 5(3): Επιμόρφωση Δικαστών:Οι Δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου λαμβάνουν συνεχή επιμόρφωση γύρω από...

11 Μαΐου 2022 · Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένταξη των μονογονιών στην κατηγορία 3Β

Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου 11 Μαΐου 2022   Θέμα: Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένταξη των μονογονιών στην κατηγορία 3Β   Κυρία Πηλείδου, Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και...