Έκθεση GREVIO 2022 για την Kύπρο

Έκθεση GREVIO 2022 για την Kύπρο

Δείτε την έκθεση της GREVIO, του σωματος του Συμβουλίου της Ευρώπης που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο και την εφαρμογή των προνοιών για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας αλλά και της βίας κατά των γυναικών, του 2022 για την Κύπρο...