22 Ιουνίου 2015 · Διάβημα Επιτροπής Εργασίας

Πρόεδρο και Μέλη  Επιτροπής Εργασίας της Βουλής  22/6/2015  Κύριοι,  Θέμα: Προβλήματα μονογονεικών οικογενειών από την εφαρμογή του Ε.Ε.Ε./ Αιτήματα Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεικών Οικογενειών και Φίλων  Σε σχέση με την προγραμματισμένη στις 22/6/2015 ενώπιον σας...

22 Ιουνίου 2015 · Διάβημα προς επιτροπή Εργασίας με την εφαρμογή του ΕΕΕ – Αιτήματα Συνδέσμου

Πρόεδρο και Μέλη  Επιτροπής Εργασίας της Βουλής  22/6/2015  Κύριοι,  Θέμα: Προβλήματα μονογονεϊκών οικογενειών από την εφαρμογή του Ε.Ε.Ε. / Αιτήματα Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων Σε σχέση με την προγραμματισμένη στις 22/6/2015 ενώπιον σας...