22 Ιουνίου 2015 · Διάβημα προς επιτροπή Εργασίας με την εφαρμογή του ΕΕΕ – Αιτήματα Συνδέσμου

Ιούν 22, 2015

Πρόεδρο και Μέλη 

Επιτροπής Εργασίας της Βουλής 

22/6/2015 

Κύριοι, 

Θέμα: Προβλήματα μονογονεϊκών οικογενειών από την εφαρμογή του Ε.Ε.Ε. / Αιτήματα Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων

Σε σχέση με την προγραμματισμένη στις 22/6/2015 ενώπιον σας συζήτηση των προβλημάτων από την εφαρμογή του ΕΕΕ επιθυμούμε να σημειώσουμε τα πιο κάτω προβλήματα μαζί με τις εισηγήσεις μας για τροποποιήσεις στο σύστημα υπολογισμού. Ταυτόχρονα σημειώνουμε την συνολικότερη αποδυνάμωση των μονογονεϊκών οικογενειών από την έλλειψη κοινωνικών πολιτικών καθώς επίσης ότι σημαντική μερίδα μονογονεϊκών οικογενειών βρίσκεται ήδη σε απόγνωση, ζώντας κάτω από τα όρια της φτώχειας με σοβαρούς κινδύνους για τα παιδιά αυτών των οικογενειών.

Προβλήματα από το Ε.Ε.Ε.: 

α) Το ύψος του επιπέδου διαβίωσης του μονογονιού και παιδιών (€480 και €140 κάθε παιδί κάτω των 14 και €280 πάνω από 14 ετών) είναι απαράδεκτα χαμηλό για να καλύψει πραγματικές ανάγκες επιβίωσης αυτών.

β) Διαφωνούμε να συνυπολογίζεται για σκοπούς καθορισμού του εισοδήματος μονογονιού η διατροφή παιδιών που επιδικάζει το Οικογενειακό Δικαστήριο, η οποία πέραν του ότι αφορά καθαρά τα έξοδα των παιδιών (εκπαίδευση ψυχαγωγία ιατρικά ), σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν εισπράττεται από το υπόχρεο πρόσωπο (το οποίο μπορεί και να φυλακίζεται γι΄ αυτή την παράβαση του) ενώ το Κράτος δεν καλύπτει αυτήν όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

γ) Θεωρούμε άδικο να συνυπολογίζεται το επίδομα τέκνου και το επίδομα μονογονιού το οποίο στοχεύει να καλύψει την έλλειψη δευτέρου εισοδήματος στην οικογένεια και τις ανάγκες συντήρησης του νοικοκυριού.

δ) Στον καθορισμό των εξόδων των παιδιών δεν συνυπολογίζονται πραγματικές και σημερινές ανάγκες των παιδιών (όπως έξοδα εκπαίδευσης, φροντιστήρια, ψυχαγωγία) πράγμα το οποίο θεωρούμε άδικο για την ευημερία και τα δικαιώματα των παιδιών των μονογονιών.

ε) Δεν συνυπολογίζονται τα πραγματικά έξοδα τόκων από δανεισμό για απόκτηση κατοικίας τα οποία είναι απόλυτα αναγκαίο να καταβάλλει για να μην χάσει την κατοικία της αλλά μόνο μέχρι το ποσό του επιτρεπόμενου ενοικίου.

στ) Θεωρούμε απαράδεκτα χαμηλό το ενοίκιο που έχει καθοριστεί. Οι μονογονιοί αναγκάζονται να προσθέσουν το υπόλοιπο βοήθημα τους για κάλυψη του ενοικίου.

ζ) Μονογονιοί που έχουν άμεση ανάγκη επιβίωσης αποστερούνται το ΕΕΕ λόγω είσπραξης εισφορών Ταμείου Προνοίας, Ταμείου Πλεονασμού ή αποζημιώσεων λόγω απόλυσης τους, όταν έχουν αντίστοιχα χρέη τα οποία καλούνται να εξυπηρετήσουν.

η) Διαφωνούμε να λαμβάνονται υπόψιν καταθέσεις στο όνομα των παιδιών οι οποίες δεν μπορούν να αποσυρθούν από την Τράπεζα εκτός μόνο με άδεια του Δικαστηρίου και μόνο για ανάγκες των παιδιών.

θ) Έχει καταργηθεί το χριστουγεννιάτικο και πασχαλινό επίδομα το οποίο είναι μια μεγάλη ανάσα για τις μονογονεικές οικογένειες και την κάλυψη των αναγκών των παιδιών. Η πρόνοια της Νομοθεσίας του ΕΕΕ για κάλυψη έκτακτων αναγκών είναι διαφορετική αφού θα εξετάζεται κατά περίπτωση.

Γενικότερα προβλήματα από τις πολιτικές και νομοθεσίες έναντι των μονογονιών :

α) Θεωρούμε άδικο να μην θεωρούνται μονογονιοί (Περί Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002) άτομα τα οποία βρίσκονται αποδεδειγμένα σε διάσταση αλλά δεν μπορούν λόγω κόστους να εκδώσουν διαζύγιο. Ζητούμε όπως άμεσα τροποποιηθεί ο Νόμος ώστε οι εν διαστάσει μονογονιοι να έχουν την ίδια προστασία από τον Νόμο

β) Ζητούμε για σκοπούς ίσης μεταχείρισης, την παραχώρηση στις μονογονικές οικογένειες όλων των επιδομάτων, διευκολύνσεων και εκπτώσεων που απολαμβάνουν οι άλλες ευπαθείς ομάδες (εκπτώσεις παιδιών σε αθλητικές συμμετοχές, πρόγραμμα ΑΓΟ, δωρεάν λεωφορεία, κατηγορία χρέωσης ηλεκτρικού ρεύματος κλπ).

γ) Ζητούμε να παραχωρείται έκτακτο βοήθημα για επιδιόρθωση κατοικίας όπου οι συνθήκες είναι ακατάλληλες για τα παιδιά και το εισόδημα του/της μονογονιού είναι ανεπαρκές.

δ) Ζητούμε να παραχωρείται υπηρεσία ή να καταβάλλεται το κόστος φύλαξης των παιδιών ώστε να εργαστεί σε εκτεταμένα ωράρια ο/η μονογονιός ή αν χρειαστεί να νοσηλευτεί ή άλλη προσωπική ανάγκη το επιβάλλει.

ε) Τα επιδόματα των μονογονιών πρέπει να παρατείνονται μετά την ενηλικίωση και κατά την διάρκεια των σπουδών των παιδιών αφού είναι ακόμα εξαρτώμενα και το κράτος οφείλει να στηρίξει το δικαίωμα μόρφωσης των παιδιών.

Γραφείο Ευημερίας 

α) Η διαδικασία του ΕΕΕ, όπου η αρμοδιότητα καθορισμού του επιδόματος που θα λαμβάνουν οι μονογονιοί έχει καταστεί μια «μαθηματική» διαδικασία αποδυναμώνει την θέση των μονογονιών ως ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού η οποία υφίσταται πολλαπλά πλήγματα τόσο από την οικονομική κρίση , την ανεργία αλλά και την διάλυση ενός γάμου.

β) Η αντιμετώπιση των μεγαλύτερων κινδύνων φτώχειας και ανεργίας που αντιμετωπίζουν οι μονογονιοί χρειάζονται κοινωνικές πολιτικές και το ΕΕΕ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει.

γ) Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Γραφείου Ευημερίας στην στήριξη των μονογονιών ως ευάλωτη ομάδα στην οποία οι συνέπειες της κρίσης πολλαπλασιάζονται.

δ) Θα πρέπει να ενισχυθεί το Ταμείο νομικής αρωγής ώστε οι μονογονιοί που χρειάζονται στήριξη να μπορούν να διεκδικούν στα Δικαστήρια τα δικαιώματα αυτών και των παιδιών τους.

ε) Το Γραφείο Ευημερίας να έχει αρμοδιότητα και κονδύλια να καλύπτει έκτακτες ανάγκες και να προβαίνει σε διευθέτηση λογαριασμών των μονογονεϊκών οικογενειών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε συσσωρευμένους λογαριασμούς ζωτικών υπηρεσιών (όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό τηλέφωνο) ώστε να μην αποκόπτονται οι υπηρεσίες αυτές.

Αργεντούλα Ιωάννου

Πρόεδρος Συνδέσμου

Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων

Subscribe to my Newsletter

Related Posts

Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών – Χριστουγεννιάτικο επίδομα

Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών – Χριστουγεννιάτικο επίδομα

Κα Μαριλένα Ευαγγέλου Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας                                                              11 Ιουλίου 2023   Έντιμη κα Ευαγγέλου,   Θέμα : Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών...

Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ

Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ

Κο Μάκη ΚεραυνόΥπουργό ΟικονομικώνΥπουργείο Οικονομικών04 Ιουλίου 2023 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Θέμα: Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις σας, αναφορικά με τον τερματισμό επιδότησης της κατανάλωσης...

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας για συνάντηση για συζήτηση κρίσιμων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την πολιτική στήριξης των μονογονιών

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας για συνάντηση για συζήτηση κρίσιμων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την πολιτική στήριξης των μονογονιών

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κο Γιάννη Παναγιώτου 04 Ιουλίου 2023   Κύριε Υπουργέ,   Θέμα: Υπόμνημα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων ημερομηνίας 30/03/2023...

19 Σεπτεμβρίου 2022 · Υπόμνημα προς την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς Πρόεδρο και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 19 Σεπτεμβρίου 2022 Γονική αποξένωση: Μην κρύβετε το πρόβλημα κάτω από το χαλί   Κρίμα να σακουλιάζονται, να ισοπεδώνονται και να συσκοτίζονται όλα τα προβλήματα μιας...

7 Σεπτεμβρίου 2022 · Υπόμνημα προς Επιτροπή Νομικών της Βουλής

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 7.9.2022 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ν. 23/90 Προτεινόμενες Τροπολογίες : 1. Aρθρο 5(3): Επιμόρφωση Δικαστών:Οι Δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου λαμβάνουν συνεχή επιμόρφωση γύρω από...

11 Μαΐου 2022 · Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένταξη των μονογονιών στην κατηγορία 3Β

Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου 11 Μαΐου 2022   Θέμα: Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένταξη των μονογονιών στην κατηγορία 3Β   Κυρία Πηλείδου, Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και...