2 Μαρτίου 2016 · Υπόμνημα προς Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ημερομηνία 02/03/2016   Κα Ελίζα Σαββίδου Eπίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αρχή Ισότητας Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Λευκωσία   Έντιμη κα Σαββίδου,   Θέμα : Kαταγγελία μας για παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών μονογονιών και διακρίσεις σε βάρος...