7 Σεπτεμβρίου 2022 · Υπόμνημα προς Επιτροπή Νομικών της Βουλής

Σεπ 7, 2022

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 7.9.2022

Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ν. 23/90

Προτεινόμενες Τροπολογίες :

1. Aρθρο 5(3): Επιμόρφωση Δικαστών:
Οι Δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου λαμβάνουν συνεχή επιμόρφωση γύρω από τα θέματα που εντάσσονται στη δικαιοδοσία του Οικογενειακού Δικαστηρίου και ιδιαίτερα σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού,

Πρέπει να προστεθεί: και σε θέματα δικαιωμάτων των γυναικών και υποχρεώσεων της κυπριακής δημοκρατίας όπως καθορίζονται σε διεθνείς συμβάσεις που επικύρωσε η κυπριακή .

2. Άρθρο 6 «(2) Χειρισμός υποθέσεων από τον ίδιο δικαστή :
Ο Πρόεδρος του Οικογενειακού Δικαστηρίου μεριμνά ώστε ο ίδιος δικαστής να επιλαμβάνεται όλων των υποθέσεων που εγείρονται σε οποιοδήποτε χρόνο μεταξύ των ίδιων διαδίκων ενώπιον του ίδιου Οικογενειακού Δικαστηρίου.».

Η τροποποίηση εισάγει την αλλαγή ότι οι αιτήσεις ( διατροφής, γονικής μέριμνας, διαζυγίου, περιουσιακών διαφορών, χρήσης οικογενειακής στέγης – δυνητικά 5 σε αριθμό), που αφορούν τους ίδιους διαδίκους να εκδικάζονται από τον ίδιο δικαστή με οδηγίες του Πρόεδρου του Οικογενειακού Δικαστηρίου .

Προτεινόμενη αλλαγή : Εισηγηθήκαμε όπως οι αιτήσεις συνενώνονται σε μια ενιαία αίτηση όπου θα εντάσσονται όσα θέματα είναι επίδικα μεταξύ των διαδίκων και να επιλύονται από τον δικαστή της υπόθεσης σταδιακά ή συνολικά όλα μαζί.
Διαζευκτικά να συνενώνονται σε μια αίτηση όσα θέματα αφορούν τα ανήλικα ( διατροφή και γονική μέριμνα ) και σε άλλη αίτηση όσα θέματα αφορούν τους συζύγους .

Τούτο θα σημαίνει εξοικονόμηση εξόδων, δικαστικού χρόνου και επίσπευση επίλυσης των διαφορών αφού τα θέματα ουσιαστικά και στην πράξη διασυνδέονται και αλληλεξαρτούνται.

3. Aρθρο 10 (γ): Διάταγμα επικοινωνίας /αλλαγή χώρας διαμονής

«(γ) Στην περίπτωση που ο ένας γονέας και το παιδί νόμιμα μετοικούν σε κράτος μέλος και ο άλλος γονέας συνεχίζει να διαμένει στην επαρχία για την οποία ιδρύθηκε το Οικογενειακό Δικαστήριο και επιθυμεί την τροποποίηση διατάγματος επικοινωνίας που εκδόθηκε πριν την αποχώρηση του γονέα και του παιδιού για το εξωτερικό η αρμοδιότητα του Δικαστηρίου στην περίπτωση αυτή μπορεί μόνο να ασκείται εντός περιόδου τριών μηνών μετά τη μετοίκηση.
Προτεινόμενη αλλαγή :
Eισηγούμαστε όπως το οικογενειακό δικαστήριο θα έχει αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται αίτησης για αλλαγή του διατάγματος επικοινωνίας οποτεδήποτε προκύψει τέτοια ανάγκη αφού οι συνθήκες ζωής των απιδιών αλλάζουν όπως και οι ανάγκες του γονέας που ασκεί επικοινωνία.

ΤΙ ΔΕΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ :

Άρθρο 23 : Διάταγμα χρήσης οικογενειακής στέγης .

– Το άρθρο αυτό δίνει την δυνατότητα στο Οικογενειακό Δικαστήριο να εκδίδει διάταγμα για την αποκλειστική χρήση της οικογενειακής στέγης λαμβάνοντας υπόψιν το συμφέρον των παιδιών.

– Παρόλα αυτά δεν υπάρχει δέσμια αρμοδιότητα του Δικαστηρίου να εκδίδει τέτοιο διάταγμα κάτω από κάποιες προϋποθέσεις όπως η άσκηση έμφυλης και/η ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα να χρειάζεται και περίοδος ενός έτους να εκδικαστεί τέτοια αίτηση και το θύμα να είναι εκτεθειμένο η να συμβιώνει με τον θύτη.

Προτεινόμενη αλλαγή :

– Το άρθρο αυτό μπορεί με την κατάλληλη τροποποίηση να αποδεικτεί σημαντικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

– Εισηγούμαστε να τροποποιηθεί το άρθρο 23 του Νόμου ώστε εκεί όπου υπάρχει καταγγελία άσκησης βίας είτε στην Αστυνομία είτε σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή το Δικαστήριο να εκδίδει άμεσα τέτοιο διάταγμα στην βάση μονομερούς αίτησης ώστε να προστατεύεται το θύμα και τα παιδιά με επέκταση των δυνατοτήτων του δικαστηρίου ( διάταγμα απομάκρυνσης θύτη και διάταγμα αποκλειστικής χρήσης της οικογενειακής κατοικίας από την σύζυγο/θύμα βιας και τα παιδιά) .

7.9.2022

Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων

Subscribe to my Newsletter

Related Posts

Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών – Χριστουγεννιάτικο επίδομα

Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών – Χριστουγεννιάτικο επίδομα

Κα Μαριλένα Ευαγγέλου Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας                                                              11 Ιουλίου 2023   Έντιμη κα Ευαγγέλου,   Θέμα : Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών...

Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ

Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ

Κο Μάκη ΚεραυνόΥπουργό ΟικονομικώνΥπουργείο Οικονομικών04 Ιουλίου 2023 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Θέμα: Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις σας, αναφορικά με τον τερματισμό επιδότησης της κατανάλωσης...

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας για συνάντηση για συζήτηση κρίσιμων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την πολιτική στήριξης των μονογονιών

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας για συνάντηση για συζήτηση κρίσιμων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την πολιτική στήριξης των μονογονιών

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κο Γιάννη Παναγιώτου 04 Ιουλίου 2023   Κύριε Υπουργέ,   Θέμα: Υπόμνημα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων ημερομηνίας 30/03/2023...

19 Σεπτεμβρίου 2022 · Υπόμνημα προς την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς Πρόεδρο και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 19 Σεπτεμβρίου 2022 Γονική αποξένωση: Μην κρύβετε το πρόβλημα κάτω από το χαλί   Κρίμα να σακουλιάζονται, να ισοπεδώνονται και να συσκοτίζονται όλα τα προβλήματα μιας...

11 Μαΐου 2022 · Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένταξη των μονογονιών στην κατηγορία 3Β

Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου 11 Μαΐου 2022   Θέμα: Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένταξη των μονογονιών στην κατηγορία 3Β   Κυρία Πηλείδου, Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και...

3 Μαίου 2022 · Επιστολή προς Υπουργό Δικαιοσύνης / Διαμόρφωση Σχεδίου δράσης για αντιμετώπιση της βίας κατα των Γυναικών με βάση την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Προς Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κα Στέφη Δράκου 3 Μαΐου 2022 Κυρία Υπουργέ, Θέμα: Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της βίας κατά των Γυναικών με βάση τις απαιτήσεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης Σε συνέχεια της συνάντησης μας με τον κο...