3 Μαίου 2022 · Επιστολή προς Υπουργό Δικαιοσύνης / Διαμόρφωση Σχεδίου δράσης για αντιμετώπιση της βίας κατα των Γυναικών με βάση την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Μάι 3, 2022

Προς Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κα Στέφη Δράκου

3 Μαΐου 2022

Κυρία Υπουργέ,

Θέμα: Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της βίας κατά των Γυναικών με βάση τις απαιτήσεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

Σε συνέχεια της συνάντησης μας με τον κο Τσιάρτα και λειτουργούς του Υπουργείου σας στις 29.4.2022 αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονογονιοί ως ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα γυναικών, τα οποία συναρτώνται, παράγουν ή αναπαράγουν βία σε βάρος αυτών θα θέλαμε να θέσουμε ενώπιον σας και γραπτώς τα πιο κάτω ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης:

  1. Nομική αρωγή: Eίναι άμεσα αναγκαία η βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος νομικής αρωγής σε υποθέσεις οικογενειακού δικαστηρίου, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά τα ζητήματα από την διάλυση ενός γάμου με στόχο την ευημερία γυναικών και παιδιών, τα οποία περιέρχονται σε κατάσταση εξαθλίωσης και οικονομικής βίας. (Επισυνάπτεται αναλυτικό Σημείωμα το οποίο καταθέσαμε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής στις 2.5.2022).

  1.  Οικογενειακό δίκαιο: Χρειάζεται να μελετηθούν εκ νέου τα νομοσχέδια του οικογενειακού δικαίου υπό έμφυλη οπτική γωνία με την παραχώρηση των αναγκαίων νομοθετικών εργαλείων (γονική μέριμνα σε περιπτώσεις βίας, διατροφή συζύγων αναστολή εκποιήσεων οικογενειακών κατοικιών), με στόχο την προστασία των γυναικών από κάθε μορφή σωματικής ψυχικής και οικονομικής βίας.

  1. Στελέχωση και Πρωτόκολλα Αστυνομίας: Χρειάζεται η άμεση επιστημονική στελέχωση των Γραφείων Βίας της Αστυνομίας ( ψυχολόγους κοινωνικούς λειτουργούς) και η επαρκής στελέχωση με εκπαιδευμένους στην έμφυλη ισότητα / έμφυλη βία αστυνομικούς. Τα πρωτόκολλα θα πρέπει άμεσα να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

  1. Περιουσιακές διαφορές / Οικονομική Βία: Θα πρέπει να επεξεργαστούμε ως Πολιτεία μηχανισμούς προστασίας γυναικών από εκποιήσεις οικογενειακών κατοικιών από Τράπεζες για επιχειρηματικά δάνεια συζύγων, με δυνατότητα στα οικογενειακά δικαστήρια να αναστέλλουν πλειστηριασμούς μέχρι εκδίκασης της αγωγής περιουσιακών διαφορών. Επιπρόσθετα θα πρέπει τα οικογενειακά χρέη εκτός από την αποκτηθείσα περιουσία να κατανέμονται μεταξύ των συζύγων.

  1. Εγγυήσεις / Υποθήκες συζύγων: Γνωρίζουμε ότι τα πλείστα επιχειρηματικά δάνεια συνάπτονται από συζύγους άντρες σε πλείστα των οποίων η γυναικά σύζυγος δίδει εγγύηση ή υποθήκη της οικογενειακής στέγης υπό καθεστώς άγνοιας, ψυχικής η ακόμα και σωματικής βίας η οποία καταλήγει σε οικονομική βία σε βάρος αυτής. Θα πρέπει το Υπουργείο και ο Φορέας να συνομιλήσουν με τον Σύνδεσμο Τράπεζων και την Κεντρική Τράπεζα για την υιοθέτηση Κώδικα Προστασίας Γυναικών Εγγυητών και άλλων μηχανισμών προστασίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι η κα Λαγκάρτ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε πρόσφατη επίσκεψη της στην Κύπρο σε σύσκεψη στην Κεντρική Τράπεζα ζήτησε την άμεση αντιμετώπιση της παραγωγής οικονομικής βίας σε βάρος γυναικών μέσω δανείων συζύγων.

Αυτονόητα παραμένουμε στην διάθεση σας για περεταίρω ανάπτυξη των πιο πάνω, αλλά και συνάντηση μαζί σας για παράθεση νομοθετικών λύσεων.

Επιπρόσθετα και με την ευκαιρία της προγραμματισμένης επίσκεψης της Επιτρόπου Ισότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κας Helena Dalli θα εκτιμούσαμε όπως διευθετηθεί συνάντηση μαζί της για παράθεση των δικών μας εμπειριών και θέσεων.

Με εκτίμηση,

Αργεντούλα Ιωάννου

Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου

Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων

Related Posts

19 Σεπτεμβρίου 2022 · Υπόμνημα προς την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς Πρόεδρο και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 19 Σεπτεμβρίου 2022 Γονική αποξένωση: Μην κρύβετε το πρόβλημα κάτω από το χαλί   Κρίμα να σακουλιάζονται, να ισοπεδώνονται και να συσκοτίζονται όλα τα προβλήματα μιας...

7 Σεπτεμβρίου 2022 · Υπόμνημα προς Επιτροπή Νομικών της Βουλής

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 7.9.2022 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ν. 23/90 Προτεινόμενες Τροπολογίες : 1. Aρθρο 5(3): Επιμόρφωση Δικαστών:Οι Δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου λαμβάνουν συνεχή επιμόρφωση γύρω από...

11 Μαΐου 2022 · Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένταξη των μονογονιών στην κατηγορία 3Β

Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου 11 Μαΐου 2022   Θέμα: Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένταξη των μονογονιών στην κατηγορία 3Β   Κυρία Πηλείδου, Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και...

3 Μαίου 2022 · Υπόμνημα προς Εθνικό Φορέα Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας κατά Γυναικών

Προς τον Πρόεδρο του Εθνικού  Συντονιστικού Φορέα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών  Άριστο Τσιάρτα 3 Μαΐου 2022 Κύριε Πρόεδρε, Θέμα : Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της  βίας κατά των Γυναικών με βάση τις απαιτήσεις της...

2 Μαίου 2022 · Σημείωμα για την νομική αρωγή σε υποθέσεις έμφυλης βιας/οικογενειακών διαφορών προς την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

2 Μαΐου 2022 Σημείωμα για την νομική αρωγή σε υποθέσεις έμφυλης βίας/οικογενειακών διαφορών ενώπιον Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής  Νομική αρωγή σε οικογενειακές υποθέσεις σήμερα Ο Νόμος ρυθμίζει την νομική αρωγή σε υποθέσεις οικογενειακών δικαστηρίων. Τα...

16 Μαρτίου 2022 · Υπόμνημα για την γονική αποξένωση προς την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Θέσεις Συνδέσμου

Σημείωμα για την γονική αποξένωση προς την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων -Θέσεις Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων  Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων επισημαίνει την ανάγκη μιας ριζικής αναθεώρησης του Οικογενειακού...