16 Σεπτεμβρίου 2015 · Υπόμνημα · Επιδόματα Μονογονεϊκών Οικογενειών · Μεταχείριση μονογονεϊκών οικογενειών από ΕΕΕ

Σεπ 16, 2015

Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας της Βουλής

Βουλή των Αντιπροσώπων 

Λευκωσία

Ημερομηνία 16/09/2015

Κύριοι, 

Θέμα: Eπιδόματα Μονογονικών Οικογενειών –Μεταχείριση μονογονεικών οικογενειών από ΕΕΕ

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας καλούμε όπως άμεσα εγγράψετε το πιο πάνω θέμα για συζήτηση στην Βουλή έτσι ώστε να διαφανεί η ανάγκη ζωής μέτρων για βελτίωση των εισοδημάτων και της στήριξης της μονογονεϊκής οικογένειας από το Κράτος .

Α. Επίδομα Μονογονεικής Οικογένειας 

Η Νομοθεσία η οποία ισχύει σήμερα (Περί Επιδόματος Τέκνου Νόμος Ν167(Ι)2002) περιλαμβάνει σημαντικές πρόνοιες οι οποίες προκαλούν αδικίες και ανισότητες αλλά και παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα:

α) θα πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί ο Νόμος ώστε στον ορισμό της μονογονεϊκής οικογένειας να περιλαμβάνονται και γονείς με παιδιά που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε διάσταση αλλά δεν έχουν εκδώσει διαζύγιο. Επίσης να απαλυφθεί η προϋπόθεση ότι ο γονέας είναι «χωρίς σύζυγο/συμβίο οποιουδήποτε φύλου».  

Η υφιστάμενη πρόνοια για την ανάγκη έκδοσης διαζυγίου ή διατάγματος φύλαξης παιδιών ως προϋπόθεση αναγνώρισης της μονογονεικής ιδιότητας αποστερεί την ιδιότητα του μονογονιού από γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να εκδώσουν διαζύγιο είτε για οικονομικούς είτε για άλλους σοβαρούς λόγους (απουσία στο εξωτερικό σε άγνωστη διεύθυνση).

β) Η πρόνοια του Νόμου για αποστέρηση της ιδιότητας του μονογονιού σε περίπτωση νέου γάμου του μονογονιού, ή συμβίωσης αυτού με άλλο άτομο θα πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί αφού αποστερεί τα παιδιά των μονογονιών αυτά από το επίδομα, την ίδια ώρα που ο νέος σύζυγος ή συμβίος δεν έχει καμία νομική υποχρέωση για συντήρηση αυτών.

Επιπρόσθετα παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών μονογονιών αφού τιμωρεί αυτές σε περίπτωση σύναψης σχέσης η οποία μπορεί και να μην οδηγήσει σε γάμο.

γ) Η ιδιότητα του μονογονιού πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί και στις συζύγους φυλακισμένων οι οποίες ζουν και φροντίζουν τα παιδιά τους ως μονογονιοί χωρίς μάλιστα καμία διατροφή ενώ η έκδοση διαζυγίου είναι από δύσκολη μέχρι αδύνατη για λόγους συναισθηματικούς ή λόγω φόβου.

δ) Το επίδομα μονογονιού δεν είναι ικανοποιητικό για να καλύψει τις ανάγκες απώλειας δεύτερου εισοδήματος στην οικογένεια. 

Β. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 

Συγκεκριμένα μετά τις τροποποιήσεις στην Νομοθεσία για το ΕΕΕ η η μεταχείριση των μονογονιών δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά αφού:

α) Το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας και το επίδομα τέκνου αφαιρείται από το ποσό στο οποίο δικαιούται η οικογένεια μέσω του ΕΕΕ.

β) Τα ποσά διατροφών που επιδικάζει το οικογενειακό δικαστήριο εξακολουθούν να αφαιρούνται από τα ποσά που δικαιούται η οικογένεια μέσω του ΕΕΕ.

Γ) Τα ποσά διαβίωσης και άλλων εξόδων δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και τούτο επιβεβαιώνεται από το ύψος των λογικών εξόδων διαβίωσης σε περίπτωση αφερεγγυότητας (€749 για ένα άτομο) τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας μετά από διαβούλευση και με την Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών.

Θεωρούμε τις πιο πάνω αφαιρέσεις λανθασμένες και άδικες αφού συρρικνώνουν το επίπεδο διαβίωσης κάτω από το όριο της φτώχειας. 

Επιπρόσθετα σημειώνουμε ότι τα πιο πάνω επιδόματα προστίθενται σε μονογονικές οικογένειες μη λήπτες ΕΕΕ ως πρόσθετη οικονομική στήριξη με σημαντικά ψηλότερα εισοδήματα πράγμα που επιβεβαιώνει ότι η φιλοσοφία των επιδομάτων αυτών είναι η κάλυψη της απουσίας δεύτερου εισοδήματος και η δημογραφική πολιτική.

Γ.  Προγράμματα στήριξης /επαγγελματικής εκπαίδευσης/ένταξης στην αγορά εργασίας  

Πέραν και επιπρόσθετα με την πιο πάνω αναγκαία οικονομική στήριξη από το Κράτος είναι αναγκαία η επαγγελματική στήριξη των γυναικών μονογονιών οι οποίες πολύ εύκολα θα βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας (λόγω και των πολλαπλών ευθυνών) ενώ πολύ δύσκολα εργοδοτούνται εκ νέου.

Είναι αναγκαία η ανάπτυξη προγραμμάτων μέσα στα πλαίσια και του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα το οποίο σε ότι αφορά την στήριξη ευάλωτων ομάδων γυναικών περιλαμβάνει σημαντικές πρόνοιες.  

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν αναπτυχθεί προγράμματα στήριξης/κατάρτισης ένταξης των γυναικών μονογονιών στην αγορά εργασίας ώστε  να αποκτήσουν εισοδήματα και να ζήσουν με αξιοπρέπεια.

Αναμένουμε την στήριξη σας και την συζήτηση των προβλημάτων των μονογονιών ε όλης της ύλης.

Με εκτίμηση

  

Αργεντούλα Ιωάννου

Πρόεδρος Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων

Subscribe to my Newsletter

Related Posts

Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών – Χριστουγεννιάτικο επίδομα

Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών – Χριστουγεννιάτικο επίδομα

Κα Μαριλένα Ευαγγέλου Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας                                                              11 Ιουλίου 2023   Έντιμη κα Ευαγγέλου,   Θέμα : Έκτακτες ανάγκες σε σχολικά είδη παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών...

Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ

Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ

Κο Μάκη ΚεραυνόΥπουργό ΟικονομικώνΥπουργείο Οικονομικών04 Ιουλίου 2023 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Θέμα: Ένταξη των Μονογονεϊκών Οικογενειών στην οικιακή Διατίμηση 08 της ΑΗΚ Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις σας, αναφορικά με τον τερματισμό επιδότησης της κατανάλωσης...

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας για συνάντηση για συζήτηση κρίσιμων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την πολιτική στήριξης των μονογονιών

Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εργασίας για συνάντηση για συζήτηση κρίσιμων θεμάτων που έχουν να κάνουν με την πολιτική στήριξης των μονογονιών

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κο Γιάννη Παναγιώτου 04 Ιουλίου 2023   Κύριε Υπουργέ,   Θέμα: Υπόμνημα του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων ημερομηνίας 30/03/2023...

19 Σεπτεμβρίου 2022 · Υπόμνημα προς την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς Πρόεδρο και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 19 Σεπτεμβρίου 2022 Γονική αποξένωση: Μην κρύβετε το πρόβλημα κάτω από το χαλί   Κρίμα να σακουλιάζονται, να ισοπεδώνονται και να συσκοτίζονται όλα τα προβλήματα μιας...

7 Σεπτεμβρίου 2022 · Υπόμνημα προς Επιτροπή Νομικών της Βουλής

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 7.9.2022 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ν. 23/90 Προτεινόμενες Τροπολογίες : 1. Aρθρο 5(3): Επιμόρφωση Δικαστών:Οι Δικαστές του Οικογενειακού Δικαστηρίου λαμβάνουν συνεχή επιμόρφωση γύρω από...

11 Μαΐου 2022 · Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένταξη των μονογονιών στην κατηγορία 3Β

Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου 11 Μαΐου 2022   Θέμα: Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένταξη των μονογονιών στην κατηγορία 3Β   Κυρία Πηλείδου, Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και...