27 Ιουλίου 2020 · Υπόμνημα για Δημογραφική Πολιτική

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.   Το δημογραφικό πρόβλημα (υπογεννητικότητα) εστιάζεται στους ανεπαρκείς πόρους της οικογένειας, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας πολυμελούς...

10 Σεπτεμβρίου 2019 · Υπομνημα – Δημογραφικό Πρόβλημα

Δημογραφικό πρόβλημα: Λόγοι & πολιτικές αντιμετώπισης του: Το δημογραφικό πρόβλημα (υπογεννητικότητα) εστιάζεται στους ανεπαρκείς πόρους της οικογένειας, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας πολυμελούς οικογένειας. Κυρίως αν υπολογιστούν τα έξοδα που αφορούν ένα...