11 Μαΐου 2022 · Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένταξη των μονογονιών στην κατηγορία 3Β

Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου 11 Μαΐου 2022   Θέμα: Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ένταξη των μονογονιών στην κατηγορία 3Β   Κυρία Πηλείδου, Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και...

23 Οκτωβρίου 2020 · Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας

Προς έντιμη Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 23 Οκτωβρίου 2020 Κυρία Νατάσα Πηλείδου, ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 – 09/06/2020 Ο Σύνδεσμος Μονογονεϊκών...

22 Οκτωβρίου 2020 · Ένταξη των Μονογονεϊκών οικογενειών στη κατηγορία Ευάλωτων Καταναλωτών – Διατίμηση 08

Προς έντιμη  Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου Και Βιομηχανίας Λευκωσία   22 Οκτωβρίου 2020   Κυρία Πηλείδου, ΘΕΜΑ: Ένταξη των Μονογονεϊκών οικογενειών στη κατηγορία Ευάλωτων Καταναλωτών – Διατίμηση 08 Είναι με λύπη μας που παρατηρούμε ότι η Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου...