22 Οκτωβρίου 2020 · Προς ΑΗΚ: Ένταξη των Μονογονεϊκών οικογενειών στη κατηγορία Ευάλωτων Καταναλωτών – Διατίμηση 08

Διοικητικό Συμβούλιο & Γενική Διεύθυνση Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Λευκωσία 22 Οκτωβρίου 2020 Κυρίοι, ΘΕΜΑ: Ένταξη των Μονογονεϊκών οικογενειών στη κατηγορία Ευάλωτων Καταναλωτών – Διατίμηση 08 Βάση του θεσμικού σας ρόλου αλλά και του σεβασμού που τρέφουμε στο έργο...