30 Απριλίου 2020 · Υπόμνημα προς Επίτροπο Ισότητας

Ημερομηνία 30/4/2020 Κα Ιωσηφίνα Αντωνίου Επίτροπο Ισότητας των Φύλων Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) Με φαξ: 22805986 Με e-mail: asavva@presidency.gov.cy  Αγαπητή κυρία Αντωνίου, Θέμα: Δράσεις για κοινωνική-οικονομική περιθωριοποίηση των...

10 Δεκεμβρίου 2018 · Υπόμνημα προς Επίτροπο Ισότητας

Kυρία Ιωσηφίνα Αντωνίου  Επίτροπο Ισότητας  Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης    Αγαπητή κα Αντωνίου, Θέμα: Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεικών Οικογενειών και Φίλων /Προβλήματα μονογονεικών οικογενειών στην Κύπρο ...

4 Σεπτεμβρίου 2015 · Υπόμνημα προς Επίτροπο Ισότητας

Kυρία Ιωσηφίνα Αντωνίου  Επίτροπο Ισότητας  Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης   Ημερομηνία 04/09/15 Αξιότιμη κυρία Αντωνίου,   Αίτηση για Επιχορήγηση Ενημερωτικών/Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Μελών Παγκύπριου...

11 Μαίου 2015 · Υπόμνημα προς Επίτροπο Ισότητας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Θέμα: Προβλήματα μονογονιών και δράσεις στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2014 -2017 (ΣΣΔΙ). Αγαπητή κα Αντωνίου , Ημερομηνία 11/5/2015 Σε...

11 Μαίου 2015 · Υπόμνημα προς Επίτροπο Ισότητας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ  ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Θέμα: Προβλήματα μονογονιών και δράσεις στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2014 -2017 (ΣΣΔΙ). Αγαπητή κα Αντωνίου, Ημερομηνία 11/5/2015   Σε...