26 Ιουλίου 2022 · Προκήρυξη Πρόσληψης Κοινωνικού Λειτουργού

26 Ιουλίου 2022 · Προκήρυξη Πρόσληψης Κοινωνικού Λειτουργού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση Κοινωνικού Λειτουργού, για το Συμβουλευτικό Κέντρο Μονογονεϊκής Οικογένειας στην...