Το διαζύγιο πλέον αφορά μεγάλο μέρος του πληθυσμού μιας και το 50% περίπου των γάμων καταλήγουν σε λύση μέσω της νομικής οδού. Είναι μια διαδικασία πολλών αλλαγών, κοινωνικών, οικονομικών και κυρίως ψυχολογικών. Δεν περιορίζεται σε μια χρονική στιγμή αλλά μπορεί να...