26 Ιουλίου 2022 · Προκήρυξη Πρόσληψης Κοινωνικού Λειτουργού

Ιούλ 26, 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση Κοινωνικού Λειτουργού, για το Συμβουλευτικό Κέντρο Μονογονεϊκής Οικογένειας στην Λεμεσό

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Κοινωνική Εργασία
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και υπευθυνότητα
  • Άδεια οδηγού αυτοκινήτου
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Κοινωνική Εργασία αποτελεί πλεονέκτημα

Πείρα σε προηγούμενη θέση με ανάλογα καθήκοντα, αποτελεί πλεονέκτημα

Μισθός €1.200 μικτός μηνιαίως

Το άτομο το οποίο θα προσληφθεί, θα εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα . Είναι δυνατό να εργάζεται με ευελιξία και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου και των δράσεων του Συνδέσμου

Η ημερομηνία πρόσληψης είναι 1η Σεπτεμβρίου 2022

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από το Δ.Σ. του Συνδέσμου

Σε περίπτωση πρόσληψης ο/η επιτυχών/ούσα θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό υγείας, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό βάσει του περί πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλική κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας Νόμος 91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)

Αιτήσεις στα Ελληνικά, θα γίνονται δεκτές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι 9/8/2022, και ώρα 24:00

Subscribe to my Newsletter

Related Posts

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η σελίδα που ζητήσατε δε βρέθηκε. Προσπαθήστε να βελτιώσετε την αναζήτησή σας, ή χρησιμοποιήστε το μενού από πάνω για να εντοπίσετε την ανάρτηση.