ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων είναι ένας φιλανθρωπικός, μη κερδοσκοπικός Σύνδεσμος που με την βοήθεια του απλού πολίτη αγωνίζεται για την προστασία των Μονογονεϊκών Οικογενειών και την Ευημερία τους, με την συνδρομή και φίλων του Συνδέσμου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούνται απο:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Πρόεδρος
ΑΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Αντιπρόεδρος
ΧΡΥΣΩ ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ Γραμματέας
ΒΑΛΙΑ ΕΠΙΔΕΞΙΟΥ Ταμίας
ΑΝΤΡΗ ΓΙΩΡΓΚΑΤΖΗ Μέλος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Μέλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ Μέλος
   
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ  
ΕΛΕΝΑ ΠΙΣΣΑΡΙΔΟΥ  
ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ